Nến Thơm Zenme Khai Mở Luân Xa

700.000 550.000

Nến thơm zenme khai mở luân xa. Giúp kích thích và cân bằng năng lượng bên trong.