Nến Thơm Khai Mở Luân Xa 7 – Khai Sáng

700.000 550.000

Khai mở luân xa 7 là khai mở được vẻ đẹp của trí tuệ, sự giác ngộ. Luân Xa 7 tượng trưng cho cái chóp của thể khí quan là sự khai sáng giác ngộ tự duy tri thức, tri giác về cơ thể , tâm trí, tinh thần.