Nến Thơm Khai Mở Luân Xa 6 – Trí Tuệ

700.000 550.000

Khai mở luân xa 6 là khai mở về trí tuệ. Luân Xa 6 còn là sự hiểu biết, trí tuệ, trực giác cao, giác ngộ thiêng liêng và chân chính