Nến Thơm Khai Mở Luân Xa 3

700.000 550.000

Khai mở luân xa 3 giúp bạn khai mở quyền lực. Đây là luân xa liên quan đến tầm nhìn, thị lực. Nó cũng là luân xa có liên quan đến cảm giác kiểm soát, tự do.