Nến Thơm Khai Mở Luân Xa 1

700.000 550.000

Để khai mở luân xa 1 là điều vô cùng quan trọng. Luồng khí nóng của Luân Xa 1 là vô cùng quan trọng. Đặc biệt quá trình vận hành khí của cơ thể. Luồng khí này giúp mang lại năng lượng cho tất cả các Luân xa và Kinh Mạch.

Danh mục: , Từ khóa: