Absinthe flower – Bụi ngải đắng và mùi rươụ huyền thoại (8.8oz) – 403

450.000 380.000

– Tên sản phẩm: Absinthe flower

– Thể tích: 8.5 oz

– Thời gian đốt: 50 giờ

– Loại bấc: Bấc sợi

– Thương hiệu: Lumos

NỐT HƯƠNG: Violet champange

Danh mục: ,